Audyt podatkowy

Niejasne i ciągle zmieniające się przepisy podatkowe, profiskalna wykładnia organów, niejednolita linia orzecznicza, wzmożone kontrole podatkowe… Z jednej strony to trudność przedsiębiorców w sprostaniu obowiązkom podatkowym, z drugiej wysokie ryzyko popełnienia błędu i wykrycia tego przez organy.

Audyt podatkowy polega na kompleksowym zbadaniu, czy Twoja firma rozlicza podatki zgodnie z przepisami. Podczas audytu wykryjemy nieprawidłowości rozliczeń, oszacujemy ryzyko podatkowe oraz zaproponujemy rozwiązania, ograniczające odpowiedzialność zarządu.

Zadbaj o bezpieczeństwo podatkowe swojej firmy
i sprawdź, czy Twój zespół księgowy prawidłowo
dokonuje rozliczeń podatkowych,
zanim zrobi to fiskus!

Na czym polega audyt podatkowy?

  • Przeanalizujemy rozliczenia podatkowe w firmie w zakresie podatku PIT, CIT, VAT.
  • Zweryfikujemy poprawność rozliczeń.
  • Wskażemy obszary najbardziej ryzykowne podatkowo.
  • Wskażemy rozwiązania w celu sanacji błędów oraz ograniczenia odpowiedzialności zarządu.
  • Powyższe kwestie przedstawimy w formie pisemnego raportu.

Sprawdź, jak wygląda nasz audyt podatkowy!

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

  • Audyt podatkowy pozwoli na wykrycie błędów podatkowych, zanim zrobi to fiskus.
  • Wyeliminujesz nieprawidłowości podatkowe.
  • Poznasz obszary „wrażliwe” podatkowo w firmie, co pomoże w przygotowaniu się do kontroli podatkowej.

Skontaktuj się z nami:

6 + 6 =

Obserwuj nas: