Podatek u źródła

Wypłata należności na rzecz nierezydentów każdorazowo powinna wiązać się ze sprawdzeniem, czy Twoja firma nie ma obowiązku poboru podatku u źródła (WHT) od wypłacanego wynagrodzenia.

Przepisy dotyczące podatku u źródła w ostatnich latach zmieniały się kilkukrotnie w stronę większego fiskalizmu. Na polskich płatników WHT został nałożony szereg obowiązków. Należą do nich stosowanie mechanizmu pay and refund, badanie rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner), dochowanie należytej staranności.

Ponadto w wielu przypadkach istnieją ciągłe wątpliwości i spory podatników z organami, czy dane przychody dla nierezydentów są opodatkowanie podatkiem u źródła czy nie. Z naszych doświadczeń wynika, że fiskus szczególnie przygląda się wypłacanym za granicę:

 • dywidendom,
 • należnościom licencyjnym,
 • odsetkom,
 • usługom niematerialnym.

Na czym polega usługa „Podatek u źródła” w DCF TAX?

 • Zweryfikujemy, czy określone należności dla nierezydentów podlegają podatkowi u źródła.
 • W ramach audytu kompleksowo przeanalizujmy poprawność realizowanych obowiązków płatnika.
 • Wskażemy możliwość zastosowania zwolnień podatkowych lub obniżonych stawek podatku.
 • Przygotujemy:
  • procedurę należytej staranności dla płatnika,
  • wnioski o wydanie opinii o stosowaniu preferencji,
  • wnioski o zwrot podatku u źródła.

Sprawdź, czy jesteś płatnikiem podatku u źródła!

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

Jeżeli WHT sprawia Ci trudności i spędza sen z powiek, trafiłeś doskonale! Pomożemy Ci wypełnić wszystkie obowiązki dotyczące podatku u źródła. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi. W DCF TAX nie tylko zinterpretujemy przepisy, ale też odciążymy Cię z obowiązków formalnych.

Pobierz w prezencie oświadczenia WHT!

Skontaktuj się z nami:

5 + 13 =