Tax compliance

Na podatnikach ciąży szereg obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ponadto przepisy PIT, CIT, VAT bardzo często wymagają też dochowania należytej staranności przy realizacji obowiązków podatkowych. Zmienność, ilość i poziom skomplikowania przepisów podatkowych powoduje wysokie ryzyko przeoczenia danego obowiązku lub popełnienia błędu.

W ramach usługi tax compliance pomożemy wypełnić obowiązki sprawozdawcze w ustawowych terminach. Przygotujemy również instrukcje i procedury podatkowe, które ułatwią pracownikom finansowo-księgowym wypełnianie swoich codziennych obowiązków podatkowych zgodnie z prawem..

Na czym polega usługa „Tax compliance”?

 • Podatek u źródła:
  • sporządzimy instrukcję podatkową w zakresie wypełnienia obowiązków WHT,
  • sporządzimy procedurę należytej staranności,
  • przygotujemy kalkulację należnego podatku u źródła,
  • sporządzimy deklaracje podatkowe.
 • Podatek od towarów i usług:
  • zarejestrujemy firmę na podatnika VAT,
  • pomożemy uzyskać NIP,
  • sporządzimy procedurę należytej staranności VAT.
 • Podatki dochodowe i ceny transferowe:
  • przygotujemy dokumentację cen transferowych i informację TPR,
  • sporządzimy procedurę należytej staranności w zakresie cen transferowych, w tym dla transakcji z „rajami podatkowymi”,
  • przygotujemy rozliczenia PIT i ZUS dla ekspatów – wyliczymy zaliczki na PIT i składki ZUS oraz przygotujemy roczne deklaracje podatkowe,
  • przygotujemy informację o realizowanej strategii podatkowej oraz samą strategię.

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

 • Wypełnimy za Ciebie skomplikowane i czasochłonne obowiązki sprawozdawcze – w tym czasie Ty rozwijaj swój biznes.
 • Będziesz mieć pewność, że podatkowe obowiązki sprawozdawcze zostały wypełnione z zachowaniem najwyższej staranności i w ustawowych terminach.
 • Dzięki naszym procedurom i instrukcjom zmniejszone zostanie ryzyko nieprawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez Twoich pracowników finansowo-księgowych.

Skontaktuj się z nami:

7 + 15 =