Ceny transferowe

Ceny transferowe od kilku lat znajdują się „pod lupą” polskich organów podatkowych. Podatnicy działający w grupach kapitałowych muszą wypełnić szereg skomplikowanych i czasochłonnych obowiązków ustawowych. Wspieramy głównie małe i średnie firmy w wypełnianiu obowiązków w zakresie cen transferowych, ale także międzynarodowe grupy kapitałowe.

Skąd wiemy, że ceny transferowe są na celowniku fiskusa?

Świadczy o tym m.in.:

  • fakt kilkukrotnie zmieniających się przepisów w ostatnich latach,
  • liczne kontrole podatkowe,
  • aktywne działanie Forum Cen Transferowych,
  • wydawanie coraz to nowych wytycznych w zakresie dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibą lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową („raje podatkowe”).

 

Na czym polega nasza usługa?

W ramach usługi przygotujemy:

 

  • Dokumentację cen transferowych (local file, master file, analizy danych porównawczych) i/lub zweryfikujemy, czy dokumentacja podatkowa przygotowana przez zagraniczną grupę kapitałową spełnią wymogi polskich przepisów podatkowych;
  • Informację o cenach transferowych TPR-C/TPR-P lub sprawdzimy prawidłowość jej sporządzenia;
  • Politykę cen transferowych – w ramach planowania podatkowego opracujemy zasady ustalania warunków transakcyjnych i cen transferowych zgodnie z zasadą ceny rynkowej dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi oraz z „rajami podatkowymi”.

 

Przeprowadzimy również audyt cen transferowych – zweryfikujemy, czy rozliczenia z podmiotami powiązanymi odbywają się zgodnie z przepisami o cenach transferowych oraz czy podatnik wypełnia wszystkie ustawowe obowiązki. Oszacujemy ryzyko podatkowe oraz przekażemy wytyczne sanacji rozliczeń oraz rekomendacje działań ograniczających odpowiedzialność zarządu.

 

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

  • Wieloletnie doświadczenie w pracach nad dokumentacją cen transferowych
  • Atrakcyjne stawki ryczałtowe za przygotowanie dokumentacji cen transferowych
  • Pomożemy Ci zrealizować obowiązek dokumentacyjny w ustawowych terminach, nawet jeśli zostanie jeden dzień do złożenia informacji TPR

Skontaktuj się z nami:

15 + 1 =