Ceny transferowe

Ceny transferowe od kilku lat znajdują się „pod lupą” polskich organów podatkowych. Podatnicy działający w grupach kapitałowych muszą wypełnić szereg skomplikowanych i czasochłonnych obowiązków ustawowych. Wesprzemy Cię w tym zakresie!

Skąd wiemy, że ceny transferowe są na celowniku fiskusa?

Świadczy o tym m.in.:

  • fakt kilkukrotnie zmieniających się przepisów w ostatnich latach,
  • liczne kontrole podatkowe,
  • aktywne działanie Forum Cen Transferowych,
  • wydawanie coraz to nowych wytycznych w zakresie dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibą lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową („raje podatkowe”).

Na czym polega nasza usługa?

W ramach usługi przygotujemy:

  • dokumentację cen transferowych (local file, master file, analizy danych porównawczych) i/lub zweryfikujemy, czy dokumentacja podatkowa przygotowana przez zagraniczną grupę kapitałową spełnią wymogi polskich przepisów podatkowych,
  • informację o cenach transferowych TPR-C/TPR-P lub sprawdzimy prawidłowość jej sporządzenia,
  • politykę cen transferowych – w ramach planowania podatkowego opracujemy zasady ustalania warunków transakcyjnych i cen transferowych zgodnie z zasadą ceny rynkowej dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi oraz z „rajami podatkowymi”.

Przeprowadzimy również audyt cen transferowych – zweryfikujemy, czy rozliczenia z podmiotami powiązanymi odbywają się zgodnie z przepisami o cenach transferowych oraz czy podatnik wypełnia wszystkie ustawowe obowiązki. Oszacujemy ryzyko podatkowe oraz przekażemy wytyczne sanacji rozliczeń oraz rekomendacje działań ograniczających odpowiedzialność zarządu.

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie przy kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.
  • Realizowaliśmy projekty dotyczące cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji.
  • Realizowane projekty TP dotyczyły szerokiego spectrum branż – m.in. spożywcza, budowlana, nieruchomościowa, rolna, transportowa, motoryzacyjna, odzieżowa, produkcyjna.

Skontaktuj się z nami:

1 + 4 =