Schematy podatkowe (MDR)

Przepisy Ordynacji podatkowej nakazują tzw. promotorom oraz korzystającym raportować do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej informację o wystąpieniu schematu podatkowego (tzw. MDR-1) oraz podjęciu czynności związanych ze skorzystaniem ze schematu podatkowego lub wystąpieniem korzyści podatkowej (tzw. MDR-3).

Analizy wymaga każdy przypadek, w którym podatnik w wyniku podjętego działania osiąga korzyść podatkową, ale nie tylko. Często raportować należy transakcje wynikające z podstawowej działalności operacyjnej podatnika i zasadniczo nie mające głównego lub jedynego celu polegającego na osiągnięciu korzyści podatkowej.

Na podatniku (tzw. korzystającym) ciąży zasadniczo obowiązek złożenia:

  • MDR-1 – w przypadku, gdy korzystający nie zwolnił z tajemnicy zawodowej promotora (poza schematem standaryzowanym) lub promotor nie uczestniczył w danym schemacie podatkowy;
  • MDR-3 – w przypadku złożenia przez promotora MDR-1.

 

Na czym polega nasza usługa wsparcia w zakresie schematów podatkowych?

  • Przeprowadzimy szkolenie w zakresie identyfikacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie schematów podatkowych – szkolenie ma formę praktycznych warsztatów, w trakcie których wiedza teoretyczna jest wsparta wieloma przykładami praktycznymi, tj. jakie transakcje mogą stanowić schemat podatkowy, a jakie nie. Z naszego doświadczenia wynika, że w trakcie szkolenia pracownicy są w stanie sami zidentyfikować wiele schematów podatkowych, które mogły wystąpić w firmie.

 

  • Zidentyfikujemy schematy podatkowe wraz ze wskazaniem obowiązków sprawozdawczych (audyt schematów podatkowych) i przygotujemy pisemny raport z oceną, rekomendacjami i wytycznymi co do zidentyfikowanych schematów podatkowych i obowiązków sprawozdawczych.

 

  • Zaraportujemy schemat podatkowy do Szefa KAS, tj. wypełnimy skomplikowane formularze MDR-1 i/lub MDR-3.

 

  • Przygotujemy wewnętrzną procedurę opisową wraz ze zautomatyzowanym narzędziem dla pracowników działu księgowo-finansowego, która zapobiegnie niewywiązywaniu się z obowiązków raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS .

 

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

  • Przepisy w zakresie schematów podatkowych są bardzo złożone, wewnętrznie sprzeczne ze sobą, posługują się niezrozumiałymi pojęciami i budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.
  • Podatnicy mają problemy w zrozumieniu przepisów, a co za tym idzie nie potrafią samodzielnie zaraportować schematów podatkowych.
  • Brak wypełnienia obowiązków MDR może narazić podatnika na milionowe kary.
  • Pomożemy Państwu wypełnić obowiązki MDR, a tym samym uniknąć sankcji finansowych.

Skontaktuj się z nami:

7 + 13 =