Wielu polskich przedsiębiorców wciąż prowadzi firmę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Jednak coraz częściej przedsiębiorcy planują założyć spółkę i w ten sposób kontynuować działalność. W artykule podpowiadamy, jak zmienić formę działalności gospodarczej.

Formy działalności gospodarczej

Osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może ją zmienić każdej chwili. Nie trzeba z decyzją czekać np. do końca roku podatkowego.

Przedsiębiorca ma do wyboru następujące inne formy prowadzenia biznesu:

 1. spółka cywilna;
 2. spółka osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;
 3. spółka kapitałowa – spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

Spółki cywilne i  osobowe charakteryzują się tym, że nie mają osobowości prawnej. Wobec tego spółki te nie odpowiadają za swoje zobowiązania. Dodatkowo spółka cywilna to bardziej umowa niż podmiot, dlatego nie posiada ona swojego majątku. Cały majątek należy do wspólników.

Wspólnicy spółek osobowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Odpowiadają także majątkiem prywatnym, podobnie jak w JDG.

Spółki kapitałowe mają osobowość prawną, stanowią odrębny byt prawny. Oznacza to, że spółki kapitałowe same odpowiadają wobec wierzycieli za swoje zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionych do spółki wkładów.

Spółki kapitałowe posiadają swoje organy – zarząd i radę nadzorczą.

Różnica w zakresie odpowiedzialności właścicieli spółek osobowych i kapitałowych to często jeden z ważniejszych czynników wyboru właśnie spółki kapitałowej jako formy prowadzenia biznesu. W ten sposób, w razie niewypłacalności, właściciel zabezpiecza swój majątek prywatny przed wierzycielami.

Dlaczego warto zmienić formę działalność z JDG na spółkę?

Polski Ład, niekorzystne zmiany podatkowe, inflacja powodują, że przedsiębiorcy szukają sposobów oszczędzania pieniędzy, w tym zmniejszenia wysokości podatków i składek ZUS.

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można obniżyć podatki i składkę zdrowotną poprzez zmianę formy opodatkowania. Jednak po przekroczeniu pewnego progu dochodów, zmiana formy opodatkowania nie spowoduje wygenerowania oszczędności podatkowych, a już na pewno nie oszczędności w zakresie ZUS. Spółki takie jak komandytowa, komandytowo-akcyjna (SKA), spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna dają bardzo wiele możliwości optymalizacyjnych.

Najczęściej zatem w celu optymalizacji podatkowej przedsiębiorcy wybierają jako formę prowadzenia działalności gospodarczej spółkę z o.o., prostą spółką akcyjną, spółkę komandytową lub SKA. Spółki cywilne oraz pozostałe spółki osobowe (jawna i partnerska) nie dają w zasadzie żadnych możliwości optymalizacyjnych. Z kolei spółka akcyjna dla wielu firm może być dostępna z uwagi na wysoki kapitał początkowy (100 000 zł), który trzeba wnieść do spółki.

Nie bez znaczenia jest też aspekt odpowiedzialności za zobowiązania. W JDG właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić biznes w formie spółki kapitałowej lub jako komandytariusz np. w spółce komandytowej, ograniczy swoją odpowiedzialność za zobowiązania.

W końcu warto też pomyśleć o takim aspekcie jak śmierć przedsiębiorcy i co się stanie wtedy z firmą. Zdecydowana większość przedsiębiorców nie ma ustanowionego zarządcy sukcesyjnego. Śmierć zatem oznacza zakończenie bytu jednoosobowej firmy. Natomiast w przypadku śmierci wspólnika spółki kapitałowej, nadal będzie ona istniała. Udziały w spółce zostaną dziedziczone przez spadkobierców.

Jak zmienić formę działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w ramach JDG, mogą zmienić formę działalności gospodarczej poprzez:

 1. aport przedsiębiorstwa do spółki;
 2. przekształcenie JDG w spółkę;
 3. sprzedaż JDG do spółki;
 4. żadne z powyższych tj. utworzenie nowej spółki i likwidacja JDG.

Każdy z ww. sposobów zmiany formy działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety. To, którą opcję wybrać, zależy od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć, czym się różnią ww. poszczególne sposoby zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, wejdź na nasze artykułu blogowe dotyczące aportu, przekształcenia i sprzedaży JDG.

O czym pamiętać przy zmianie formy działalności?

Jeżeli planujesz zmienić formę działalności gospodarczej, to wybrany sposób powinien zależeć m.in. od tego, czy:

 1. w ramach swojej JDG masz wypracowane zyski z lat ubiegłych;
 2. posiadasz umowy leasingowe, kredytowe, pożyczkowe;
 3. planujesz w najbliższym czasie ubiegać się o leasing lub kredyt;
 4. posiadasz zezwolenia lub koncesje na prowadzenie określonej działalności;
 5. posiadasz kasę fiskalną w ramach JDG;
 6. jaki posiadasz majątek firmowy (np. samochody, nieruchomości, urządzenia, maszyny);
 7. Twoi dostawcy i klienci są związani z Twoim brandem, marką, czy trudno będzie przekonać ich do zawarcia umów z nową spółką.

Podsumowując, warto rozważyć zmianę formy działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w formie spółki kapitałowej, komandytowej czy SKA pozwala zoptymalizować podatki i składki ZUS. Ponadto ograniczysz swoją odpowiedzialność za prowadzony biznes. Spółka pozwala bowiem na zabezpieczenie majątku prywatnego przed wierzycielami.

Jeśli nie wiesz, czy i jak zmienić formą działalności, co jest dla Ciebie odpowiednie, to:

 1. przeczytaj nasze artykuły blogowe dotyczące aportu, przekształcenia i sprzedaży JDG;
 2. skontaktuj się lub zadzwoń pod numer: 509 939 610. Podczas 15-minutowej bezpłatnej rozmowy, podpowiemy, co w Twoim wypadku będzie najlepszym rozwiązaniem.