Czy i jak dbać o podatki w firmie w czasach nadchodzącego kryzysu gospodarczego? Czemu warto zadbać o to, aby rozliczenia podatkowe w firmie były prawidłowe? Jak uzyskać oszczędności podatkowe? W niniejszym artykule chciałabym podpowiedzieć przedsiębiorcom o sposobach optymalizacji podatków w czasach kryzysu gospodarczego.

Kryzys gospodarczy – jak się przed nim bronić

O tym, że nadeszły trudne czasy dla polskich firm, nikogo nie trzeba przekonywać. Najpierw przedsiębiorcy musieli radzić sobie z epidemią COVID-19 i jej skutkami. 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie Polski Ład i szalenie wysoka składka zdrowotna. W lutym tego roku rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Do tego wszystkiego – wzrost cen i braki surowców na rynku powodują, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest obecnie prowadzić biznes.

Moim zdaniem, firmy mogą choć trochę ulżyć sobie w ciężkich czasach m.in. poprzez szukanie i generowanie oszczędności „na czarną godzinę”. W tym wypadku mowa o oszczędnościach podatkowych. Przyjrzyj się swoim rozliczeniom w firmie i sprawdź, jak możesz obniżyć legalnie podatki i składki ZUS.

Zmiana formy opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą JDG, raz w roku powinni się zastanowić, czy wybrana forma opodatkowania jest dla nich podatkowo najtańsza.

Raz w roku przedsiębiorca ma prawo do zmiany formy opodatkowania. Do wyboru masz następujące opcje:

 • skala podatkowa – stawka podatku wynosi 12/32%,
 • podatek liniowy – stawka podatku to 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku zależy od rodzaju działalność. Może wynieść 17% (np. dla wolnych zawodów), 15% (np. działalność reklamowa), 14% (m.in. dla lekarzy), 12% (dla programistów). Pozostałe stawki to: 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%.

Zmiany formy opodatkowania możesz dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wystawienia pierwszej faktury. Jeżeli pierwszą fakturę w danym roku wystawisz w styczniu, to do 20 lutego musisz zmienić formę opodatkowania.

Pamiętaj też, że w zależności od formy opodatkowania będziesz płacił/a różną wysokość składki zdrowotnej:

 • 4,9% od dochodu na podatku liniowym,
 • 9% od dochodu na skali podatkowego,
 • ok. 336 zł, 559 zł lub 1007 zł na ryczałcie.

Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania? Trzeba policzyć! Pobierz nasz darmowy kalkulator!

Założenie spółki kapitałowej

Czasami korzystniejsze jest założenie spółki kapitałowej niż dalsze prowadzenie JDG. Nie rekomenduję spółki osobowej, ponieważ moim zdaniem w spółkach osobowych trudniej jest optymalizować podatki, a w szczególności składki ZUS.

Na uwagę zasługuje oczywiście spółka z o.o., ale też prosta spółka akcyjna.

Dla kogo spółka kapitałowa może być szczególnie atrakcyjna:

 • dla przedsiębiorców, którzy generują już znaczne przychody na JDG – 500 tys. zł rocznie i więcej;
 • dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z płynnością finansową lub prowadzą biznesy, gdzie istnieje ryzyko upadłości – dzięki spółce kapitałowej zabezpieczysz swój majątek prywatny przed komornikiem.

Czemu warto założyć spółkę z o.o.:

 • masz możliwość wyboru bardzo korzystnej opcji opodatkowania – tzw. Estoński CIT;
 • Twoje wynagrodzenie ze spółki będzie jej kosztem uzyskania przychodów; na JDG to nie jest możliwe!
 • masz wiele możliwości optymalnych sposobów wypłaty wynagrodzenia ze spółki.

Wypłata wynagrodzenia ze spółki kapitałowej

Właściciele spółek, np. z o.o., mogą wypłacać sobie wynagrodzenie w różny sposób. Jest to absolutna zaleta spółki z o.o., SA, czy nawet PSA i moim zdaniem z podatkowego punktu widzenia dużo lepsze rozwiązanie niż JDG.

Posiadając spółkę, możesz sobie wypłacać wynagrodzenie:

 • jako członkowi zarządu;
 • jako wspólnikowi za powtarzające się świadczenia na rzecz spółki;
 • jako dywidendę/zaliczkę na poczet dywidendy;
 • poprzez wynajem spółce np. samochodów, nieruchomości czy udzielając jej licencji na znak towarowy;
 • poprzez zatrudnienie się w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego;
 • poprzez fakturowanie spółki.

A co najważniejsze – wszystkie ww. formy możesz ze sobą łączyć! Spółka daje Ci naprawdę niesamowite możliwości podatkowej i ZUS-owskiej optymalizacji, w pełni zgodnej z prawem i bezpiecznej podatkowo.

Skorzystanie z ulg i uproszczeń podatkowych

Polskie prawo podatkowe przewiduje dla Ciebie wiele ulg i uproszczeń podatkowych. Warto się zastanowić, z których ulg/uproszczeń możesz skorzystać. Są to m.in.:

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • Ulga IP BOX,
 • Ulga na innowacyjnych pracowników,
 • Ulga na prototyp,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga na ekspansję,
 • Polska Strefa Inwestycji,
 • Estoński CIT.

Ulgi podatkowe mogą dać Ci naprawdę spore oszczędności podatkowe.

Unikanie zaległości podatkowych

Moją ostatnią wskazówką dla polskich firm w czasach kryzysu gospodarczego jest unikanie zaległości podatkowych. Wiąże się to oczywiście z płaceniem w prawidłowej wysokości i zgodnie z prawem podatków, ale też składek ZUS.

Dlaczego to jest ważne? Każdy dzień zwłoki w zapłacie podatków czy składek ZUS wiąże się z naliczaniem odsetek. Odsetki to pieniądze bezzwrotnie uciekające z firmowej kasy. W żaden sposób nie możesz ich odzyskać. Nie można ich także zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli masz problem z zapłatą podatków, możesz zwrócić się do urzędu skarbowego o ulgę w spłacie zobowiązań – np. odroczenie terminu zapłaty podatku lub jego rozłożenie na raty. Myślę, że nie warto czekać, aż będziesz miał/a pieniądze na koncie i wtedy zapłacisz podatki wraz z odsetkami. Dodatkowo możesz narazić się na sankcje karne skarbowe. Korzystaj z legalnych i zgodnych z prawem możliwości.

Podsumowując, rekomenduję przedsiębiorcom i uczę naszych Klientów, że podatki trzeba płacić „z głową”, optymalizować je, na bieżąco sprawdzać, czy nie przepłacasz, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. Istnieje naprawdę wiele sposobów na ich zgodne z prawem obniżenie.

Aleksandra Trocińska
doradca podatkowy
a.trocinska@dcf-tax.pl
+48 509 939 610