1 stycznia 2022 r. weszły w życie rewolucyjne przepisy podatkowej zwane Polskim Ładem. Niestety, mimo obietnic rządowych, że Polski Ład to obniżka podatków, zmianę „na gorsze” odczuły jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz osoby zatrudnione na etacie czy umowach cywilnoprawnych zarabiające średnio powyżej 9000 zł brutto. Od 1 lipca czekają nas jednak kolejne zmiany podatkowe. Co wprowadza Polski Ład 2.0? Poniżej podpowiadamy.

Polski Ład 1.0

Zacznijmy od podsumowania, jakie zmiany wprowadził Polski Ład 1.0.

W zakresie podatku dochodowego PIT, zmieniony został II próg podatkowy w przypadku skali podatkowej. Do końca 2021 r. kwota graniczna II-go progu podatkowego wynosiła 85 528 zł dochodu rocznie. Od 2022 r. wynosi ona 120 000 zł. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód nie przekroczy 120 000 zł w skali roku, to podatek płaci się według stawki 17%. Powyżej tej kwoty – podatek płaci się według stawki 32%.

Polski Ład 1.0 wprowadził nową kwotę wolną od podatku – obecnie wynosi ona 30 000 zł i jest taka sama dla wszystkich podatników rozliczających się skalą podatkową.

Wprowadzona została także tzw. słynna ulga dla klasy średniej. Pomniejsza ona dochód przed opodatkowaniem i przysługuje „klasie średniej”, tzn. osobom, których przychód z umowy o pracę lub dochód z JDG mieści się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie (miesięcznie są to kwoty w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł).

Polski Ład 1.0 zniósł prawo do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, na czym najbardziej ucierpieli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy. Niewątpliwie jest to najbardziej dotkliwa zmiana pod kątem finansowym wprowadzona przez Polski Ład. Składka ta dodatkowo wzrosła dla przedsiębiorców – z ok. 380 zł miesięcznie do:

  • 9% od dochodu (na skali podatkowej),
  • 4,9% od dochodu (na podatku liniowym),
  • ok. 335 zł albo 559 zł albo 1007 zł miesięcznie (na ryczałcie, w zależności od wysokości rocznych przychodów).

Zmiany dla przedsiębiorców

Polski Ład 2.0 przede wszystkim zmienia wysokość stawki PIT dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej. Zamiast stawki 17% będzie obowiązywać 12% PIT dla dochodu do kwoty 120 000 zł rocznie. Dochód powyżej tej kwoty będzie natomiast podlegał opodatkowaniu stawką 32%.

W konsekwencji obniżenia stawki PIT, zmaleje również kwota zmniejszająca podatek – z kwoty 5100 zł do 3600 zł (30 000 PLN x 12% = 3600 zł).

Mając na uwadze powyższe, po uwzględnieniu kwoty wolnej, efektywna stawka podatku dla I progu podatkowego wynosić będzie na skali podatkowej 9%!

Polski Ład 2.0 uchyla również ulgę dla klasy średniej.

Zmiany należy ocenić pozytywnie. Obniżenie stawki PIT na skali podatkowej, a także uchylenie skomplikowanej w wyliczeniach ulgi dla klasy średniej, to na pewno krok w stronę uproszczenia systemu podatkowego w Polsce.

Zmiany dotyczą przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku ani stawki ryczałtu nie zmienią się, ale przedsiębiorcy będą mogli częściowo odliczyć składkę zdrowotną. Mianowicie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • stawką liniową – będą mogli odliczyć składkę zdrowotną od dochodu do kwoty 8 700 zł rocznie;
  • ryczałtem – będą mogli odliczyć od przychodu do 50% kwoty zapłaconych w ciągu roku składek zdrowotnych;
  • kartą podatkową – będą mogli pomniejszyć podatek o 19% zapłaconych w ciągu roku składek zdrowotnych.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!