Ewidencja IP BOX – gotowy wzór

99,00 

Rozliczasz ulgę IP-BOX? Jeśli tak, musisz prowadzić tzw. ewidencję IP BOX.

Przygotowaliśmy gotowy wzór ewidencji IP BOX do wypełnienia w formacie Excel, gdzie będziesz mógł/mogła:

  • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • uzupełnić przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • wyodrębnić koszty niezbędne do wyliczenia wskaźnika NEXUS;
  • po wypełnieniu danych we wzorze, zostanie automatycznie ustalony (wyliczony) wskaźnik NEXUS oraz podatek do zapłaty od dochodów z kwalifikowanych IP;
  • ewidencja będzie podstawą do rozliczenia ulgi IP BOX przez Twojego księgowego w rozliczeniu rocznym.

Jeśli masz pytania, napisz na: biuro@dcf-tax.pl lub zadzwoń: 509 939 610

Rozliczasz ulgę IP-BOX? Jeśli tak, musisz prowadzić tzw. ewidencję IP BOX.

Przygotowaliśmy gotowy wzór ewidencji IP BOX do wypełnienia w formacie Excel, gdzie będziesz mógł/mogła:

  • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • uzupełnić przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • wyodrębnić koszty niezbędne do wyliczenia wskaźnika NEXUS;
  • po wypełnieniu danych we wzorze, zostanie automatycznie ustalony (wyliczony) wskaźnik NEXUS oraz podatek do zapłaty od dochodów z kwalifikowanych IP;
  • ewidencja będzie podstawą do rozliczenia ulgi IP BOX przez Twojego księgowego w rozliczeniu rocznym.

Jeśli masz pytania, napisz na: biuro@dcf-tax.pl lub zadzwoń: 509 939 610