Skomplikowane przepisy podatkowych, ciągłe zmiany w prawie nie ułatwiają przedsiębiorcom płacenia podatków zgodnie z przepisami. Właściciele firm i pracownicy finansowo-księgowi coraz częściej potrzebują zewnętrznego wsparcia – audytu podatkowego. Audyt podatkowy pomaga im w ustaleniu, czy rozliczają podatki prawidłowo.

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to badanie rozliczeń podatkowych w firmie.  Audytor sprawdza, czy dana firma rozlicza podatki zgodnie z przepisami prawa.

Audyt podatkowy może polegać na kompleksowym zbadaniu prawidłowości rozliczeń w obszarze wszystkich podatków, które firma płaci. Może dotyczyć także wybranych podatku, np. tylko podatku CIT, VAT, PIT, podatku od nieruchomości itd.

Audyt przeprowadzić można także bardzo wąsko. Doradca podatkowy sprawdza wówczas jeden czy kilka wybranych przez firmę zagadnień podatkowych, np.:

 • podatek u źródła (WHT),
 • ceny transferowe i transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • transakcje trójstronne w VAT,
 • nieodpłatne świadczenia dla pracowników itd.

Po co przeprowadza się audyt?

Audyt podatkowy ma na celu:

 • sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych w firmie,
 • wskazanie głównemu księgowemu oraz dyrektorowi finansowemu nieprawidłowości w rozliczaniu podatków,
 • wskazanie właścicielom firmy oraz członkom zarządu obszarów najbardziej ryzykownych podatkowo,
 • wskazanie rozwiązań, które wyeliminują błędy oraz ograniczą odpowiedzialność zarządu,
 • przygotowanie firmy do kontroli podatkowej. Po audycie pracownicy finansowo-księgowi, właściciele i zarząd wiedzą, jakie obszary podatkowe mogą budzić zainteresowanie władz skarbowych. Dzięki temu firmy są wstanie lepiej przygotować się do kontroli podatkowej,
 • dodatkowo w DCF TAX audytorzy wskazują możliwości w zakresie optymalizacji podatków.

Audyt podatkowy to nie tylko wykrywanie nieprawidłowości. Audytorzy badają także, czy firma nie płaci podatków „za dużo”. Oznacza to, że w raporcie z audytu firma otrzyma informacje, że m.in.:

 • może dane wydatki zaliczać do koszów uzyskania przychodów,
 • może skorzystać z ulg podatkowych,
 • ma prawo do odliczenia darowizn,
 • ma prawo do odliczenia VAT od danych wydatków,
 • może skorzystać ze zwolnień podatkowych,
 • może skorzystać z niższej stawki VAT.

Kto przeprowadza audyt podatkowy?

Audyt podatkowy przeprowadza doradca podatkowy wraz z zespołem audytowym.

W trakcie audytu bardzo często doradca podatkowy konsultuje niektóre obszary z niezależnym księgowym, biegłym rewidentem lub prawnikiem.

Po zakończeniu audytu klient otrzymuje kompleksowy raport. Raport wskazuje w szczególności nieprawidłowości podatkowe i ryzyko podatkowe, a także ewentualne obszary budzące wątpliwości księgowe i prawne. W raporcie znajdują się też informacje dotyczące możliwych optymalizacji podatkowych.

Jak przeprowadzić audyt?

Audyt podatkowy odbywa się zdalnie lub w siedzibie podatnika (klienta). Punktem wyjścia jest oczywiście ustalenie zakresu prac z klientem. Klient wybiera rodzaje podatków lub obszary podatkowe, które są najczęstsze w firmie lub trudne w rozliczaniu.

Doradca podatkowy wraz zespołem audytowym zbierają informacje i niezbędne dane od klienta. W tym samym czasie pracownicy finansowo-księgowi uzupełniają specjalną „check listę”.

Po omówienia i analizie danych źródłowych, audytorzy wykrywają błędy, szacują ryzyko i szukają oszczędności podatkowych. Następnie przygotowują raport z audytu. Na koniec wyniki omawiane są z główną księgową, dyrektorem finansowym, a często też z zarządem.

Ile kosztuje audyt podatkowy?

Cena audytu podatkowego zależy od takich czynników jak:

 • zakres prac – audyt może dotyczyć tylko jednego rodzaju podatku (np. CIT, VAT lub PIT) albo wybranego obszaru podatkowego (np. podatek u źródła (WHT), VAT od transakcji unijnych);
 • wielkość firmy i tym samym liczba obszarów podatkowych do sprawdzenia.

Podsumowując, za audyt w DCF TAX zapłacisz:

 • od 600 do 2000 zł, jeżeli Twoja firma jest mikroprzedsiębiorcą,
 • od 2000 zł do 4000 zł, jeżeli Twoja firma jest małym przedsiębiorcą,
 • od 4000 zł do 10 000 zł, jeżeli Twoja firma jest średnim przedsiębiorcą,
 • od 5000 zł do 20 000 zł, jeżeli Twoja firma jest dużym przedsiębiorcą.

Oczywiście powyższe ceny są orientacyjne. Wynagrodzenie doradca podatkowy ustali indywidualnie do potrzeb danej firmy.

Możesz sprawdzić, jak wygląda audyt podatkowy krok po kroku, klikając w link: Audyt podatkowy krok po kroku.

Umów się z nami także na bezpłatną 15-minutową rozmowę, w trakcie której wspólnie omówimy, czy w Twojej firmie niezbędny jest audyt podatkowy – link do formularza kontaktowego.