1 lipca 2022 weszły w życie znowelizowane przepisy Polskiego Ładu. W ostatnim wpisie „Polski Ład – jakie zmiany nas czekają”, mogliście się dowiedzieć o zmianach dla przedsiębiorców. Dziś kilka słów o tym, jakie nowe obowiązku będą mieli pracodawcy.

Zmiana stawki PIT i uchylenie ulgi dla klasy średniej

Zmiana stawki PIT z 17 na 12% dla pierwszego progu podatkowego powoduje, że pracodawcy będą musieli to uwzględnić przy wyliczaniu zaliczek na PIT już dla wynagrodzenia wypłacanego za lipiec.

Wprawdzie niższy PIT będzie obowiązywał za cały 2022 roku, jednak pracodawcy nie będą musieli wyliczać proporcjonalnie stawki PIT za pozostałe pół roku 2022 roku. Taka sytuacja miała miejsce w 2019 roku, kiedy to w trakcie roku obniżono PIT z 18 na 17%. Obecnie jednak podobne zasady nie obowiązują.

Powyższe powoduje, że pracownicy dopiero w rozliczeniu rocznym odczują realne korzyści płynące z obniżenia stawki PIT. Po złożeniu zeznania podatkowego będą bowiem otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Zmiana stawki PIT to także nowa kwota wolna zmniejszająca comiesięczne zaliczki na PIT. Pracodawcy – płatnicy PIT – muszą pamiętać, że w przypadku osób, które złożyły PIT-2, miesięczna zaliczka powinna być zmniejszana nie o kwotę 425 zł lecz 300 zł.

Pracodawcy nie muszą już się martwić wyliczaniem skomplikowanej ulgi dla klasy średniej. Została ona uchylona.

Uchylone zostały także przepisy dotyczące przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Chodzi tu o uchylenie mechanizmu liczenia zaliczek na PIT według zasad obowiązujących w 2021 roku oraz według zasad obowiązujących po 1 stycznia 2022 roku, a następnie porównywanie przez płatników zaliczek PIT, po czym pobór tej niższej.

Obowiązki informacyjne płatnika PIT

Polski Ład 2.0. wprowadza wiele obowiązków o charakterze formalno-informacyjny dla płatników PIT.

Od 1 lipca 2022 roku płatnicy mają obowiązek informować wszystkie nowozatrudnione osoby przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczanie i wysokość zaliczki na PIT.

Mogą to być np.:

  • prawo do dzielenia kwoty wolnej,
  • zwolnienie PIT dla rodziców czwórki i więcej dzieci,
  • wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Ww. oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na PIT podatnik będzie miał obowiązek składać w formie pisemnej.

Inne ułatwienia dla „etatowców”

Podatnicy – zarówno pracownicy, zleceniobiorcy jak i osoby na umowach o dzieło – będą mieli prawo do upoważnienia nie więcej niż trzech płatników do obliczania zaliczek na PIT z zastosowaniem odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek w odpowiedniej proporcji:

  • 300 zł przy jednej umowie,
  • 150 zł przy dwóch,
  • 100 zł przy trzech umowach.

Podatnik będzie mógł zwolnić płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT, jeżeli przewiduje, że jego roczne dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 PLN.

Ponadto wprowadzono możliwość obniżenia przez płatnika zaliczki na PIT o kwotę zmniejszającą zaliczki na PIT, pobieranej od dochodów osób osiąganych z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

Podsumowanie: Polski Ład – zmiany

Podsumowując, kolejna zmiana przepisów Polskiego Ładu, to kolejne nowe obowiązki płatników PIT. Zmiany jednak należy ocenić jako korzystne i przejrzyste w porównaniu do zmian, które wprowadzono 1 stycznia 2021 w ramach Polskiego Ładu.