Jesteś właścicielem jednoosobowego przedsiębiorstwa? Chciałbyś kontynuować biznes w formie np. spółki z o.o. lub innej? Nie wiesz, ja przenieść firmę do spółki? Jednym ze sposobów jest założenie spółki (lub jej kupno) i następnie sprzedaż przedsiębiorstwa do tej spółki. Poniżej podpowiadamy, czy i jakie podatki będziesz musiał zapłacić w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa spółce – np. spółce z o.o.

Dlaczego warto sprzedać firmę?

Sprzedaż firmy wydaje się w niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem niż jej aport do spółki z o.o. lub innej, ponieważ:

 • wiąże się z mniejszym ryzykiem podatkowym – aport może być kwestionowany przez organy podatkowe jako operacja neutralna podatkowo na gruncie podatku CIT, PIT i VAT;
 • operacja jest prostsza i mniej czasochłonna niż aport;
 • sprzedaż może podwyższyć koszty uzyskania przychodów spółki z tytułu odpisów amortyzacyjnych – spółka przyjmie wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia (rynkowej); przy aporcie wymagana jest kontynuacja odpisów amortyzacyjnych;
 • przy sprzedaży może powstać dodatnia wartość firmy, podlegająca amortyzacji – dodatkowy koszt dla spółki.

PIT dla sprzedającego firmę

Przepisy ustawy  PIT nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa. Wobec tego będą tu mały zastosowanie zasady ogólne.

Na gruncie podatkowym dojdzie zatem do sprzedaży poszczególnych składników majątkowych twojego przedsiębiorstwa do spółki.

Sprzedaż składników majątkowych spowoduje powstanie dla ciebie przychodu z działalności gospodarczej. Będziesz musiał zapłacić podatek PIT od przychodu ze sprzedaży tych składników. Wysokość podatku PIT do zapłaty będzie zatem zależała od ceny sprzedaży oraz rodzaju opłacanego podatku. I tak – jeżeli opłacasz:

 1. skalę podatkową – zapłacisz podatek PIT w wysokości 12% dla dochodu do 120 tys. zł rocznie (oraz 32% powyżej tej kwoty);
 2. podatek liniowy – zapłacisz 19% PIT od dochodu;
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku będzie zależała od tego rodzaju sprzedawanych składników majątkowych (np. dla nieruchomości – 10%; dla pozostałych składników ruchomych – 3%).

Pamiętaj, że cena sprzedaży przedsiębiorstwa wskazana w umowie kupna-sprzedaży (jego poszczególnych składników majątkowych) powinna odpowiadać wartości rynkowej sprzedawanych składników majątku.

Jeżeli cena sprzedaży określona w umowie będzie znacznie odbiegała od wartości rynkowej składników majątkowych, organ podatkowy będzie mógł ustalić cenę sprzedaży samodzielnie. Wówczas doszacuje dodatkowy przychód ze sprzedaży i podatek PIT do zapłaty. Dodatkowo będziesz zobowiązany do zapłaty odsetek i narazisz się na sankcje karno-skarbowe.

Sprzedaż przedsiębiorstwa – podatki dla nabywcy

Twoja nowa spółka nabyte składniki majątkowe będzie  mogła przyjąć do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie będzie je amortyzowała dla celów podatkowych.

Ponadto w związku z nabyciem przedsiębiorstwa przez spółkę może powstać tzw. dodatnia wartość firmy (goodwill) rozumiana jako:

– dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa, która wystąpi na dzień nabycia przedsiębiorstwa.

Wartość firmy będzie podlegała amortyzacji podatkowej.

Sprzedaż firmy a VAT

Podobnie jak przy aporcie przedsiębiorstwa do spółki, również jego sprzedaż nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku VAT. Zgodnie bowiem z przepisami VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sprzedaż firmy a PCC

Sprzedaż przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek PCC zapłaci nabywca w wysokości:

 • 2% wartości rynkowej nabytych w ramach przedsiębiorstwa składników majątkowych – nieruchomości oraz ruchomości;
 • 1% od wartości rynkowej nabytych praw majątkowych.

Podsumowując, w przypadku sprzedaży jednoosobowej firmy do spółki, sprzedający musi zapłacić podatek PIT, a nabywca podatek PCC. Poniżej w tabeli zaprezentowaliśmy przykładową symulację podatków.

Sprzedaż przedsiębiorstwa – obciążenia publicznoprawne

Składnik majątkuWartość rynkowa (cena sprzedaży)PIT liniowy (19%) -płaci zbywcaPCC (2% / 1%) – płaci nabywcaSkładka zdrowotna 4,9% – płaci zbywca
Nieruchomość300 000,0057 000,006 000,0014 700,00
2 samochody150 000,0028 500,003 000,007 350,00
maszyny i urządzenia200 000,0038 000,004 000,009 800,00
Wyposażenie50 000,009 500,001 000,002 450,00
Licencja na oprogramowanie30 000,005 700,00300,001 470,00
Suma730 000,00138 700,0014 300,0035 770,00
Łączne obciążenie zbywcy174 470,00
Łącznie obciążenie nabywcy14 300,00

Sprzedaż przedsiębiorstwa – podsumowanie

Jeśli nie wiesz, czy sprzedaż JDG będzie w Twoim wypadku korzystniejsza niż aport firmy do spółki, to:

 1. przeczytaj nasz artykuł blogowy dotyczący aportu firmy do spółki;
 2. skontaktuj się lub zadzwoń pod numer: 509 939 610. Podczas 15-minutowej bezpłatnej rozmowy, podpowiemy, co w Twoim wypadku będzie najlepszym rozwiązaniem.